Energi og vibration

Energi og vibration

For at forstå og erfare essensen af arbejdet med lyd og lydens indvirkning på mennesker, må vi ligesom godtage en præmis som værende en form for sandhed. En præmis som også kvantefysikken allerede har gjort rede for – nemlig at; Alt er energi!   Alt er...
Lyd

Lyd

Lyd opstår når luften bevæger sig frem og tilbage (i små bevægelser) – f.eks. når en violinstreng vibrerer, så skubber den luften frem og tilbage. Bevægelserne forplanter sig gennem luften og rammer øret – som er indrettet på en sådan måde, at det kan høre...
Resonans

Resonans

De føromtalte præmisser og forklaringen om lyd er sådan set forklaringen på, hvordan lydterapi og bl.a. behandlingsformen klangmassage fungerer og virker. Resonans (genklang): Hvis jeg sætter en lyd an, kan jeg få en anden ting til at vibrere, hvis jeg rammer den...