For at forstå og erfare essensen af arbejdet med lyd og lydens indvirkning på mennesker, må vi ligesom godtage en præmis som værende en form for sandhed. En præmis som også kvantefysikken allerede har gjort rede for – nemlig at; Alt er energi!

 

Alt er energi.

Energi er bevægelse, og energi kan sætte noget i bevægelse.

EKS: Tag eksempelvis alle de partikler, som vi er omgivet af i form af molekyler og atomer. De bevæger sig rundt omkring os og inden i os og indgår bindinger med hinanden. De skaber altså hele tiden energi.

Energi er således eksistens, og energi viser os altså, at der er noget, som eksisterer – noget som bevæger sig.

EKS: Vi eksisterer f.eks. som atom-opbyggede mennesker, og når vi bevæger os, så skaber vi energi. Faktisk gør vi det hele tiden, også når vi sover. Vi trækker vejret, og vores krop undergår biologiske og kemiske forandringer osv.

Men energi kan også være til stede i form af varme, lyd og vand. Når en lyd opstår eller sættes i gang, eller når vand løber, så skabes der energi.

 

Alt er vibration.

Videnskaben har klarlagt at alle former for energi og stof vibrerer og kan tiltrække eller frastøde hinanden. Således vibrerer den menneskelige krop også. Selv den enkelte celle vibrerer. Ganske kort kan man sige, at celler indeholder enzymer, som indgår forbindelser med hinanden, og som skaber et sæt af enzymer, der i sidste instans bestemmer, hvilken kemisk reaktion, der sker inde i cellen. Dette skaber energi og udsender dermed vibrationer.

Lyd