De føromtalte præmisser og forklaringen om lyd er sådan set forklaringen på, hvordan lydterapi og bl.a. behandlingsformen klangmassage fungerer og virker.

Resonans (genklang):

Hvis jeg sætter en lyd an, kan jeg få en anden ting til at vibrere, hvis jeg rammer den rigtige frekvens – nemlig dens frekvens. Så er der tale om resonans. Vi taler samme sprog – vi er i samklang.

I kender sikkert de typiske eksempler, at man råber eller rømmer sig, og så er der noget der synger med inde i det rum, man står i. Eller hvis man stemmer to guitarer helt ens, så kan man f.eks. slå a-strengen an på den ene og derved få a-strengen på den anden guitar til at vibrere uden at røre den. Dette er resonans.

I klangmassage sender klangskålene vibrationer ind i kroppen, som cellerne optager, og cellerne sender selv vibrationer videre. Vibrationer fra klangmassage skaber vibrationer i kroppen og har igen mulighed for at skabe resonans mellem de forskellige vibrationer.

Prøv f.eks. også med en stemmegaffel med vægte på. Sæt den i svingning og pres den blødt mod brystbenet. Her vil du tydeligt kunne mærke vibrationerne meget kraftigt.

Man kan også sige at kroppen og cellerne så at sige tuner ind på den frekvens eller de frekvenser, der rammer den, eller kroppen og cellerne tuner ind på den kanal, som der sendes fra (f.eks. vibrationer fra bestemte syngeskåle). Erfaringer og viden fra både den vestlige og østlige lægevidenskab tyder på at resonans skaber balance og harmoniserer cellerne, og der sættes gang i en selvhelbredende proces. Dette tilfører energi til kroppen og psyken.

Alt det samme gør sig gældende med forskellige andre former for lydterapi – f.eks. fra lydlandskaber og lydmeditationer som opleves og lyttes til via højttalere og hovedtelefoner eller i live-situationer til koncerter eller lignende.

Vibration og vand

Der er lavet videnskabelige forsøg i Tyskland, hvor man har sendt toner ind mod vanddråber, hvor vanddråberne er gået fra et kaotisk mønster til de smukkeste symmetriske mønstre i form af forskellige geometriske figurer.

I min egen video herunder, kan man faktisk skimte nogle fine mønstre i vandet pga. af lydens vibration. Og samtidig kan man se, at vandboblerne farer rundt for derefter at samle sig i grupper, som små celler der overfører information til hinanden og opbygger et større og større cellemiljø. Meget fascinerende 🙂

Mennesket har altså også sine egne indre frekvenser, som kan sættes i vibration og resonans, og man taler her om, at man kan komme i kontakt med sin indre urklang (som vi læser om det i den tibetanske buddhisme).

Når vi oplever lydene fra skålene, sker det altså ikke blot gennem høresansen. Lydvibrationer bevæger sig nemt gennem vand, og da vi mennesker består af mere end 60-70 % vand, vil svingningerne forplante sig ud til cellerne i kroppen. Så man kan sige at svingningerne fra klangskålene stimulerer kroppen til at genskabe dens egen harmoniske frekvens.

Lyd